ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ข่าวเมืองตรัง ปีที่ 7 ฉบับที่ 153 ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2558 คอลัมน์ สี่แยกเมืองตรัง

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ข่าวเมืองตรัง 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 153 
ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2558
คอลัมน์ สี่แยกเมืองตรัง