เข้าร่วมงานสมโภชหลักเมืองตรัง 204 ปี และพิธีเสริมดวงเมือง ประจำปี 2558