ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุข ครั้งที่ 18 และวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดตรัง ประจำปี 2558