พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรประจำปี 2556 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 21 มิถุนายน 2556