ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง “การคิดเชิงบวก คิดอย่างสร้างสรรค์” ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”