เป็นประธานเปิดโครงการ "ค่ายอาสาปันฝันน้อง และบริการวิชาการด้านสุขภาพ"