ตัวแทนจากบริษัท ออลโซ เจนเนอรอล จำกัด เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และอาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เพื่อเสนอราคาการติดตั้งกล้องวงจรปิด