นายอะหมัด ก้อเด็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและอาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ