เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นางสาววรมน กิจถาวร ตำแหน่งเลขานุการ