เป็นประธานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย (วุฒิปริญญาโท) และตำแหน่งแพทย์แผนไทย (วุฒิปริญญาตรี)