ร่วมสำรวจปักหลักหมุดกำหนดแนวเขตที่ดินวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ตรัง