ร่วมงานเลี้ยงอำลาและขอบคุณ คุณชลธิดา ปราบปัญจะ นักวิชาการพัสดุ