ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอัฑฒกร ชัยพล ในโอกาสเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง