ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร