ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2558 จังหวัดตรัง