ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง กับนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ณ ร้านสีฟ้า ตำบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง