ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2558 จังหวัดตรัง