เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมสัมมนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตสุขภาพ " โครงการคัดสรรคนดี หน่วยงานดี เขตสุขภาพที่ 12 "