ร่วมต้อนรับ นางสาวสาลี อินทร์เจริญ และคณะในโอกาสที่ นางสาวสาลี อินทร์เจริญ ได้ย้ายเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในวิทยาลัย ในตำแหน่ง วิทยาจารย์