ยื่นหนังสือต่อ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อให้ กพ. ทบทวนมติที่ให้ยกเลิกการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติการของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย