ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องอบรม อาคารทันตกรรม วันที่่ 31 กรกฏาคม 2556