เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ซึ่งป่วยด้วยโรคโสตประสาท (ประสาทหู) ถูกรบกวน