ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ จุดเปลี่ยน "มาตรฐานสายงานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน"