ร่วมต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมการส่งเสริมสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และไข้หวัดใหญ่ให้ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญ ที่นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย