ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ ให้กำลังใจ มอบเงินเยียวยา และบ้านพักชั่วคราว แก่อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาพร้อมทั้งครอบครัว