ตัวแทนจากโรงแรมอีโค่อินน์ ตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อนำเสนอการบริการห้องพัก ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการประชุม