ตัวแทนจากบริษัท มิคเซ่นแอพพลิเคชั่น จำกัด เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และอาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ