นายวรวุฒิ คุณธรรม เจ้าพนักงานธุรการ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และอาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในโอกาสย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัย