ประชุมกำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารป้อมยาม ร่วมกับ นายพิชิตพล ศรีสังข์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน