เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และอาจารย์วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เพื่อสรุปประสิทธิภาพและข้อมูลทางเทคนิค การติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมจุดติดตั้งเพิ่มเติมภายในวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข