อาจารย์วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ "ต้านยาเสพติด ปี 2558"