ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558 "My Pharmacist เรื่องยา และสมุนไพรไว้ใจเภสัชกร"