โครงการปลูกต้นไม้ถวายแด่วันแม่แห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้เศรษฐกิจและประชาชน ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการ วสส.ตรัง