เป็นประธานเปิดโครงการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์บัณฑิต " แกนนำรับน้องใหม่ หัวใจสีขาว " ครั้งที่ 2