เยี่ยมและให้กำลังใจกับชมรม To Be Number One จากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE TRANG 2016