ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE TRANG 2016