พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ และให้ข้อคิดในการรับน้องใหม่ที่จะมาเป็นลูก "สิรินธรวัลลี" ในปีการศึกษา 2558