ประชุมกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง อาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม) พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ร่วมกับ นายมณี แป้นน้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและ นายพิชิตพล ศรีสังข์ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง