ร่วมพิธีรดน้ำศพ และวางหรีดพัดลมแด่คุณพ่อโอวาท ไทรงาม บิดาแพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง โดยมี นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี