ข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอใช้สนามกีฬาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการซ้อมของนักฟุตบอลสโมสรตรังเอฟซี