ร่วมต้อนรับ คุณธวัช อุยสุย ประธานสโมสรตรังเอฟซี และคณะ พร้อมทั้ง นายณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง ในโอกาสเข้าเยี่ยม คลินิกแพทย์แผนไทย