เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ