ร่วมโครงการออกเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลามและพี่น้องชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2558