พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง วันที่ 12 สิงหาคม 2556