ร่วมสังเกตการณ์การปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการซ้อมของนักฟุตบอลสโมสรตรังเอฟซี