ให้การต้อนรับและสังเกตการณ์ การประชุมคณะกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า