พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง วันที่ 12 สิงหาคม