ร่วมชมร่องรอยความสวยงาม นิทรรศการ งานฉลองนครา 100 ปี ทับเที่ยง