ให้กำลังใจและเยี่ยมชมบูท TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ,บูทชมรม TO BE NUMBER ONE ชมรมต่างๆของจังหวัดตรัง และบูทชมรม TO BE NUMBER ONE ของทุกภาคที่มาร่วมงาน