เข้าร่วมการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี